Prof. Dr. Tevfik Fikret EREN Genel Başkan
Prof. Dr. Ferhan ÖZMENGenel Başkan Yardımcısı
Av.Beyhan ASLAN Genel Sekreter
Dr. Ali HELVACI Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Haydar Çağlagan Sayman
Dr. Cahit PEKYARDIMCI Üye
Prof. Dr. Haluk Tokuçoğlu Üye
Dr. Öner KABASAKALÜye
Muhittin MURAT Üye
Nihat Gökbulut Üye
Mehmet YALBURDAK Üye