Anasayfa2019-08-02T11:21:26+03:00

Başkan’dan Mesaj

2302, 2019

Değerli Dostlarım,

Başkan'dan Mesaj|0 Comments

Sizlere, “Dostlarım” diye hitap etmekten, sizleri bu şekilde selamlamaktan onur duymaktayım. Yüksek malumlarınız olduğu üzere, aynı düşünsel ve duygusal gerçekleri paylaşan, yaşayan insanlara “dost” denir. Mensubu olmakla gurur duyduğumuz bu Yüce Millet’e yapacağımız kutsal hizmete, BİLİM DÜŞÜNCE STRATEJİ DERNEĞİMİZ aracılık edecektir. Büyük Allah’ın bu hizmet imkanını Derneğimize nasip etmesini diliyorum. Derneğimizin kısa adı BİLDER’dir.

2302, 2019

Değerli Dostlarım;

Başkan'dan Mesaj|0 Comments

Derneğimize, BİLİM DÜŞÜNCE STRATEJİ DERNEĞİ adını olarak koyduk. Çünkü, bu Derneğin bir tek amacı vardır, o da yüce Türk Milletini, uluslararası camianın eşit haklara sahip şerefli bir üyesi yapmak için çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracak bilimsel düşünce sırtratejisini hazırlamaktır Bu nedenle, derneğimizin tek amacı, gençliğimizi, yetişkin nesillerimizi, kısaca mevcut ve gelecek kuşaklarımızı yaratıcı bilim düşünce ve ülküler etrafında kalkınmış, uygar, üreten bir Türkiye hedefine yönlendirmektir. İçinde yaşadığımız çağ, bilgi ve üretim toplumu çağıdır. Burada en büyük güç, en etkin araç yaratıcı üretim bilgisine erişmektir. Bu çağda, yaratıcı bilgi üretemeyen milletler, üreten milletlerin hizmetkarı alacaklardır. Yaratıcı üretim bilgisinin tek kaynağı bilgi üreten bilgi sistemidir. Bilgi üreten bilgi sistemi, hücre üreten kök [...]

Faliyetlerimiz

1212, 2019

MİLLİYETÇİLİK–DEMOKRASİ-KUVVETLER AYRILIĞI  

Faliyetlerimiz|0 Comments

I-GİRİŞ: Milliyetçilik, bireylerin  mensup oldukları  milletin;  varlık ve bütünlüğünü koruma,  her türlü gelişme ve   kalkınmasını tamamlama, milletler topluluğunun eşit haklara sahip bir üyesi olarak yaşama hakkına sahip olmasını  isteme arzusudur.Milliyetçilikte  esas alınan değer, bireylerin kendisine mensup olduklarına inandıkları,  millettir. Millet, ortak  bağlarla birbirine bağlanmış bireylerin oluşturduğu insan topluluğudur. II-MİLLETİN OLUŞUMUNU AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER: Millet, belirli bir toprak üzerinde kurulu  egemen bir devletin insan unsurunu oluşturur. Millet, ortak bağlarla birbirine bağlanmış insan topluluğudur. Milleti oluşturan bireyleri birbirine bağlayan bu bağlar, maddi bağlar olabileceği gibi, manevi bağlar da olabilir. Gerçekten de, bireyleri birbirine bağlayan insan  topluluğunu, millet yapan bu  bağlar  ya  soy, dil, din ve toprak gibi maddi bir bağ ya da [...]

1212, 2019

BARIŞ PINARI HAREKÂTI

Faliyetlerimiz|0 Comments

                                                                                                                                              Prof. Dr. Haydar Çakmak OLAYIN MAHİYETİ: 18 Aralık 2010 yılında, Tunus ta “Ekmek, Onur ve Özgürlük” sloganlarıyla başlayan ve daha sonra orta doğuya sıçrayan “Arap Baharı” Mısır, Libya ve Suriye de devam etmiştir. 15 Mart 2011 tarihin de [...]