Derneğimize, BİLİM DÜŞÜNCE STRATEJİ DERNEĞİ adını olarak koyduk. Çünkü, bu Derneğin bir tek amacı vardır, o da yüce Türk Milletini, uluslararası camianın eşit haklara sahip şerefli bir üyesi yapmak için çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracak bilimsel düşünce sırtratejisini hazırlamaktır Bu nedenle, derneğimizin tek amacı, gençliğimizi, yetişkin nesillerimizi, kısaca mevcut ve gelecek kuşaklarımızı yaratıcı bilim düşünce ve ülküler etrafında kalkınmış, uygar, üreten bir Türkiye hedefine yönlendirmektir. İçinde yaşadığımız çağ, bilgi ve üretim toplumu çağıdır. Burada en büyük güç, en etkin araç yaratıcı üretim bilgisine erişmektir. Bu çağda, yaratıcı bilgi üretemeyen milletler, üreten milletlerin hizmetkarı alacaklardır. Yaratıcı üretim bilgisinin tek kaynağı bilgi üreten bilgi sistemidir. Bilgi üreten bilgi sistemi, hücre üreten kök hücre gibi, üretici bilgi üreten bilimsel düşünce sistemidir.
Bundan sonra Derneğimiz gibi, hepimiz, her Türk insanı, tek bir görev üstlenmelidir Bu görev, kalkınmış büyük Türkiye’yi kuracak üretici bilimsel düşünce sistemini, kutsal bir misyon, ulusal bir kimlik gibi yaratma görevidir. Bu düşünceyi, bu ülküyü bir diriliş, bir kurtuluş, bir varoluş sebebi olarak yaşamak en büyük milli görevimiz olmalıdır. Yaratıcı bilim, üretici düşünce, kalkınmış Türkiye ülküsü, beynimizi, gönlümüzü yanık bir sevda gibi sarmadıkça, bu büyük millete, bu kutsal vatana borcumuzu ödemiş olamayız. Bu borcu ödemezsek 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl sonra doğacak torunlarımız belki de kendilerini yoksul ve fakir hissedeceklerdir. Düşününüz, torunlarımıza, gelecek nesillere miras olarak bundan daha büyük bir zillet bırakılabilir mi?