Milletler, büyük düşünce, bilim, strateji ve ekonomik güç ile büyük millet olurlar. Türk milleti tarihte hep büyük millet olmuştur. Bu nitelik Türk Milletinin milli ve tarihi niteliğidir. O halde, Türk Milleti bugünde, bu milli ve tarihi niteliğine uygun olarak bilim, sanat, felsefe,düşünce, strarateji alanında, uluslararası düzeyde düşünür ve fikiradamlarını yetiştirme, ekonomik yönden de bir dünya devleti olma misyonunu derhal üstlenmeli, bu hedeflere ulaşmalıdır.

Derneğimiz, Türk insanının bu hedeflere yönlenip ulaşmasını özendirme, dünya çapında bilim, sanat ve fikir adamı yetiştirmesine düşünsel katkıda bulunma, Türk Milleti’nin de bilim, sanat ve strateji üreten milletler camiasına katılmasına hizmet etme amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda Derneğimiz, üniversite öğrencileri ile üniversite mezunu gençlerimize, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğrenimlerinde gerekli özendirme ve desteği vermeyi büyük bir görev saymaktadır.

Derneğimiz bu amaçla 45 konuda ihtisas komisyonları kurmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Her komisyon kendi içinde gerektiğinde alt komisyonları da oluşturmaktadır. Bunların her birinde konusunda uzman 5 arkadaşımız yer almış bulunmaktadır. Değerli Dostlarım, Derneğimiz siyasi bir kuruluş değildir. Ancak, insanımızın siyasal açıdan kendi tarih, kültür ve insan dokusuna uygun hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir toplum yapısında yaşaması genel arzumuzdur. Bu bağlamda, bazı yönlerden liberal demokrasinin, bazı yönlerden de muhafazakar demokrasinin unsurlarından oluşan milli bir siyasal yapı, hiç kuşkusız büyük Milletimizin tarih, kültür ve insan dokusuna en uygun düşecek bir siyasal modeldir. Dolayısıyla, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik yaşam, Türk Milletinin ve Türk insanının onuruna ve haysiyetine yaraşır en ideal siyasal yaşam modelidir . Bu modelde devleti oluşturan yasama, yürütme ve yargı organları birbirlerini engellemeden, uyumlu bir denetleme ve denge içinde görevlerini yaparlar. Hiç şüphesiz, bireysel ve sosyal hak, özgürlük ve adaletin kurulması ve korunmasında en önemli organ olan yargı organı, diğer iki organa karşı mutlak bağımsızlığını korumalıdır.

Prof. Dr. Fikret EREN

Başkan

Bilim, Düşünce ve Strateji Derneği