23 02, 2019

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI

2019-02-23T20:22:01+03:00Kurumsal|0 Comments

MESVAK; Mütevelli Heyet, Yüksek İstişare, Yönetim, Denetim, AR-GE, kurullari, Kadın Kolları, Fahri Müşavirler ve Genel Sekreterlik yönetim ekibinin oluşturduğu 26 kişilik heyet toplanarak Vakfin yapılan çalışmalarını, AB destekli AKÇA Projesinin yapılacak sektör analizi ve mesleki egitimlerin etkin yapılması konusunu görüştüler. Toplantıda Keçiören Senatoryum Aspava'nin sahibi Erdal Akgul'un hazırladığı ozel çiğköfte ikramı yapıldı. Ikram edenlere, ikramı alanlara ve MESVAK sosyal ailesine huzur verip, huzur alanlara teşekkürler.

23 02, 2019

Tüzük

2019-04-14T18:00:31+03:00Kurumsal|0 Comments

1 BİLİM, DÜŞÜNCE VE STRATEJİ DERNEĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Hükümleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: “Bilim, Düşünce ve Strateji Derneği ” Kısa adı: BİLDER Derneğin Merkezi, Ankara’dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyetleri: Madde2: Derneğin temel amaçları, bilim, kültür, düşünce, strateji ve teknoloji alanlarında eğitim ve faaliyetlerde bulunmak, Ülkemize ve toplumumuza hizmet etmektir. Bu amaçları gerçekleştirmek maksadıyla, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 1. Bilimsel çalışmalar yapmak ve yaptırmak, kültür, sanat, düşünce ve proje temelli teknoloji alanında çalışmalar yapmak ve desteklemek, ulusal ve uluslararası kurumlarla kültür, sanat, bilimsel ve sosyal, düşünce, teknoloji alanlarında sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar (Avrupa Birliği, [...]

18 01, 2019

Misyon & Vizyon

2019-04-14T17:53:55+03:00Kurumsal|0 Comments

Küreselleşme etkilerinin insanliği tamamen etkilediği, küresel üretim ve finans şirketlerinin bütün insanlığı teslim almak üzere olduğu, milli üretim ve politikaları zorladığı, etkisizleştirdiği veya rekabet gücünü çok zorladığı, emperyalist emellerle orduların eğitilip donatıldığı bir yüzyılın ilk çeyreğinde yaşıyoruz. Dünya toplam nüfusunu 7,5 milyar ve  GSMH!nı da 75 trilyon dolar kabul edersek; nüfusumuzda milli gelirimizde dünyanın yaklaşık %1’i kadardır. Yani ekonomik rekabet açısından insanliğin tam orta yerindeyiz. REKABET ve EMPERYALİST acımasızlığın hızının çok arttığı günümüzde, bu nüfus artışı ve teknolojik gelişme hızıyla kalkınmışlık sıkalasındaki yerimizi değiştirmemiz zordur. bu nedenle farklılıklar üzerinde yoğunlaşılması elzemdir. Milli kültür ve kimliğimizin, ekonomimizin, hatta topraklarımızın korunabilmesi bu acımasız rekabet ortamına [...]