12 12, 2019

DOĞU AKDENİZ OLAYI

2019-12-14T19:37:51+03:00Faliyetlerimiz|0 Comments

OLAYIN MAHİYETİ:Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 2000 yılın da, kendisine,  Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) tayin ederek Kıbrıs adası etrafın da belirlediği bu bölgeler de gaz ve petrol aramak için faaliyete başladı. 2002 de, İlk olarak bölge ülkeleri ile temas ve bölge dışın da, arama, enerjiyi çıkartma ve pazarlama kabiliyeti olan ülkelerle işbirliği anlaşmaları yaptı. Türkiye konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) götürerek, GKRY’nin Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklarını ihlal ettiğini belirterek kendi MEB haritasını BM’ye onaylattı.Türkiye’nin güçlü itirazına rağmen GKRY, 2007 yılının başından itibaren MEB planını somutlaştırarak kendisine 13 bölge belirledi ve bu bölgeler de farklı ülke ve şirketlere arama ruhsatları vermeye başladı. Bu bölgelerden, 1, [...]

12 12, 2019

MİLLİYETÇİLİK–DEMOKRASİ-KUVVETLER AYRILIĞI  

2019-12-12T17:33:19+03:00Faliyetlerimiz|0 Comments

I-GİRİŞ: Milliyetçilik, bireylerin  mensup oldukları  milletin;  varlık ve bütünlüğünü koruma,  her türlü gelişme ve   kalkınmasını tamamlama, milletler topluluğunun eşit haklara sahip bir üyesi olarak yaşama hakkına sahip olmasını  isteme arzusudur.Milliyetçilikte  esas alınan değer, bireylerin kendisine mensup olduklarına inandıkları,  millettir. Millet, ortak  bağlarla birbirine bağlanmış bireylerin oluşturduğu insan topluluğudur. II-MİLLETİN OLUŞUMUNU AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER: Millet, belirli bir toprak üzerinde kurulu  egemen bir devletin insan unsurunu oluşturur. Millet, ortak bağlarla birbirine bağlanmış insan topluluğudur. Milleti oluşturan bireyleri birbirine bağlayan bu bağlar, maddi bağlar olabileceği gibi, manevi bağlar da olabilir. Gerçekten de, bireyleri birbirine bağlayan insan  topluluğunu, millet yapan bu  bağlar  ya  soy, dil, din ve toprak [...]

12 12, 2019

BARIŞ PINARI HAREKÂTI

2019-12-14T19:36:12+03:00Faliyetlerimiz|0 Comments

                                                                                                                                              Prof. Dr. Haydar Çakmak OLAYIN MAHİYETİ: 18 Aralık 2010 yılında, Tunus ta “Ekmek, Onur ve Özgürlük” sloganlarıyla başlayan ve daha sonra orta doğuya sıçrayan “Arap Baharı” Mısır, Libya ve Suriye de devam [...]