14 04, 2019

Değerli Dostlarım;

2019-04-14T17:51:12+03:00Başkan'dan Mesaj|0 Comments

Milletler, büyük düşünce, bilim, strateji ve ekonomik güç ile büyük millet olurlar. Türk milleti tarihte hep büyük millet olmuştur. Bu nitelik Türk Milletinin milli ve tarihi niteliğidir. O halde, Türk Milleti bugünde, bu milli ve tarihi niteliğine uygun olarak bilim, sanat, felsefe,düşünce, strarateji alanında, uluslararası düzeyde düşünür ve fikiradamlarını yetiştirme, ekonomik yönden de bir dünya devleti olma misyonunu derhal üstlenmeli, bu hedeflere ulaşmalıdır. Derneğimiz, Türk insanının bu hedeflere yönlenip ulaşmasını özendirme, dünya çapında bilim, sanat ve fikir adamı yetiştirmesine düşünsel katkıda bulunma, Türk Milleti’nin de bilim, sanat ve strateji üreten milletler camiasına katılmasına hizmet etme amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda Derneğimiz, üniversite öğrencileri [...]

14 04, 2019

Değerli Dostlarım;

2019-04-14T17:50:26+03:00Başkan'dan Mesaj|0 Comments

Üretimin ilk şartı istemek, ikinci şartı ise çok çalışmaktır. İsteyen herkes düzenli ve rasyonel çalışırsa, bilgi üreten bilgiyi, bilimsel bilgiyi, yaratıcı üretim düşüncesini mutlaka bulur. Unutmayalım ki, Almanya, İngiltere Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya yaratıcı üretim bilgisini böyle buldu. Hiç şüpheniz olmasın ki, onlar Türk’lerden daha zeki değildirler, bizden farkları, sadece istemek ve rasyonel çalışmaktır. Şimdi görüyoruz ki, Güney Kore de yaratıcı üretim bilgisini bulmuş durumda. Amerikalı, akıllı telefon IPHONE’u bulurken, onun hemen ardından Güney Koreli de SAMSUNG’u buldu, unutmayalım. Büyük milletlerin büyük düşünürleri, çığır açan bilim ve sanat adamları, filozofları, şairleri, romancıları, ressamları, müzisyenleri, hatta sporcuları vardır. Bunlar, bu nitelik ve [...]

23 02, 2019

Değerli Dostlarım,

2019-04-14T17:49:21+03:00Başkan'dan Mesaj|0 Comments

Sizlere, “Dostlarım” diye hitap etmekten, sizleri bu şekilde selamlamaktan onur duymaktayım. Yüksek malumlarınız olduğu üzere, aynı düşünsel ve duygusal gerçekleri paylaşan, yaşayan insanlara “dost” denir. Mensubu olmakla gurur duyduğumuz bu Yüce Millet’e yapacağımız kutsal hizmete, BİLİM DÜŞÜNCE STRATEJİ DERNEĞİMİZ aracılık edecektir. Büyük Allah’ın bu hizmet imkanını Derneğimize nasip etmesini diliyorum. Derneğimizin kısa adı BİLDER’dir.

23 02, 2019

Değerli Dostlarım;

2019-04-14T17:49:38+03:00Başkan'dan Mesaj|0 Comments

Derneğimize, BİLİM DÜŞÜNCE STRATEJİ DERNEĞİ adını olarak koyduk. Çünkü, bu Derneğin bir tek amacı vardır, o da yüce Türk Milletini, uluslararası camianın eşit haklara sahip şerefli bir üyesi yapmak için çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracak bilimsel düşünce sırtratejisini hazırlamaktır Bu nedenle, derneğimizin tek amacı, gençliğimizi, yetişkin nesillerimizi, kısaca mevcut ve gelecek kuşaklarımızı yaratıcı bilim düşünce ve ülküler etrafında kalkınmış, uygar, üreten bir Türkiye hedefine yönlendirmektir. İçinde yaşadığımız çağ, bilgi ve üretim toplumu çağıdır. Burada en büyük güç, en etkin araç yaratıcı üretim bilgisine erişmektir. Bu çağda, yaratıcı bilgi üretemeyen milletler, üreten milletlerin hizmetkarı alacaklardır. Yaratıcı üretim bilgisinin tek kaynağı bilgi üreten bilgi sistemidir. Bilgi [...]