Kategori Misyon – Vizyon

Misyon – Vizyon

Misyon - Vizyon

Küreselleşme etkilerinin insanliği tamamen etkilediği, küresel üretim ve finans şirketlerinin bütün insanlığı teslim almak üzere olduğu, milli üretim ve politikaları zorladığı, etkisizleştirdiği veya rekabet gücünü çok zorladığı, emperyalist emellerle orduların eğitilip donatıldığı bir yüzyılın ilk çeyreğinde yaşıyoruz.

Dünya toplam nüfusunu 7,5 milyar ve  GSMH!nı da 75 trilyon dolar kabul edersek; nüfusumuzda milli gelirimizde dünyanın yaklaşık %1’i kadardır.

Yani ekonomik rekabet açısından insanliğin tam orta yerindeyiz. REKABET ve EMPERYALİST acımasızlığın hızının çok arttığı günümüzde, bu nüfus artışı ve teknolojik gelişme hızıyla kalkınmışlık sıkalasındaki yerimizi değiştirmemiz zordur...

Daha Fazla