Kategori Hakkımızda

Başkanın Mesajı

Mesajlar

 Değerli Dostlarım,
 Sizlere, “Dostlarım” diye hitap etmekten, sizleri bu şekilde selamlamaktan onur duymaktayım. Yüksek malumlarınız olduğu üzere, aynı düşünsel ve duygusal gerçekleri paylaşan, yaşayan insanlara “dost” denir. Mensubu olmakla gurur duyduğumuz bu Yüce Millet’e yapacağımız kutsal hizmete, BİLİM DÜŞÜNCE STRATEJİ DERNEĞİMİZ aracılık edecektir. Büyük Allah’ın bu hizmet imkanını Derneğimize nasip etmesini diliyorum.

 Derneğimizin kısa adı BİLDER’dir.

 Değerli Dostlarım;

 Derneğimize, BİLİM DÜŞÜNCE STRATEJİ DERNEĞİ adını olarak koyduk...

Daha Fazla

Misyon – Vizyon

Misyon - Vizyon

Küreselleşme etkilerinin insanliği tamamen etkilediği, küresel üretim ve finans şirketlerinin bütün insanlığı teslim almak üzere olduğu, milli üretim ve politikaları zorladığı, etkisizleştirdiği veya rekabet gücünü çok zorladığı, emperyalist emellerle orduların eğitilip donatıldığı bir yüzyılın ilk çeyreğinde yaşıyoruz.

Dünya toplam nüfusunu 7,5 milyar ve  GSMH!nı da 75 trilyon dolar kabul edersek; nüfusumuzda milli gelirimizde dünyanın yaklaşık %1’i kadardır.

Yani ekonomik rekabet açısından insanliğin tam orta yerindeyiz. REKABET ve EMPERYALİST acımasızlığın hızının çok arttığı günümüzde, bu nüfus artışı ve teknolojik gelişme hızıyla kalkınmışlık sıkalasındaki yerimizi değiştirmemiz zordur...

Daha Fazla

Dernek Tüzüğü

Kurumsal

Dernek tüzüğünü indermek için tıklayınız.

Daha Fazla

Başkan Yardımcısının Mesajı

Mesajlar

      Akılsız badem ağaçları, iki günlük güneşi görüp açarlar. Badem ağaçlarının akıllı olanı, akılsız olanı var mıdır, bilmem, fakat, badem ağaçları açtı mı, bahar geldi demektir. İsterse arkasından soğuk gelip, bademleri don vursa da, açan badem ağacı baharın müjdecisidir ve bahar bir kere gelmiştir.
      Türk Milleti hayatında da müjdeciler vardır., Baharın geldiğini söyler. Bilim, Düşünce ve Strateji Derneği (BİLDER), ülkemize baharın geldiğinin müjdecisidir. Ara sıra duraklamalar, moral bozucu olaylar olsa da, bahar gelmiştir.
      Fikir ve proje üreten, Türkiye’nin her bir meselesine çözüm üretebilen aydın kadroları bir araya gelmiş ve baharı getirmiştir...
Daha Fazla